Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu Planowania i Spraw Socjalnych stała 2019-01-11 0007.66.2018
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Kultury Fizycznej stała 2018-11-30 0007.66.2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-30 0007.652018
Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2018-11-30 0007.66.2018
Komisja Skarg Petycji i Wniosków stała 2018-12-28 0007.83.2018