Komisja Budżetu Planowania i Spraw Socjalnych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu Planowania i Spraw Socjalnych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-01-11 uchwałą nr 0007.66.2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartosz Ryszard Badziński członek
Piotr Jan Balcerowicz 1 wiceprzewodniczący
Katarzyna Kryger 0przewodniczący
Janusz Wojciech Winnicki członek