Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta i Gminy Czarne

Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr 0007.66.2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1.opiniuje sprawy z zakresu wykorzystania użytków rolnych i zmian przeznaczenia gruntów,
2.opiniuje sprawy ochrony środowiska w tym  wysypisk śmieci i utylizacji odpadów,
3. wyraża opinię w sprawach organizacji ruchu drogowego oraz współdziała z właściwą komisją problemową w zakresie patologii społecznej,
4.opiniuje sprawy z zakresu ochrony p.poż.,
5. realizuje zadania z zakresu ładu , porządku i estetyki,
6.opiniuje wydatki budżetowe i dochody w działach związanych z jej działalnością.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kopczak 1 wiceprzewodniczący
Bogusław Lonczak 0przewodniczący
Ireneusz Raplis członek
Tomasz Daniel Satyła członek