Przejdź do treści

Stanisław Popowniak

Zdjęcie: Stanisław Popowniak
Zdjęcie: Stanisław Popowniak

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
14, zdobyte głosy: 108
Przynależność
KWW GMINA CZARNE NASZ WSPÓLNY DOM
Dyżury
Kontakt popowniakrada@czarne.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Planowania i Spraw Socjalnych stała 2024-05-20
2 Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Czarnem stała 2024-05-20

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-20 15:02:09 Przyjęcie protokołu z obrad I sesji II sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-05-20 15:12:01 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Czarne - projekt złożony przez grupę radnych 0006.22.2024 II sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2024-05-20 16:19:37 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Czarne - projekt złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem 0006.23.2024 II sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-05-20 16:25:05 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem (0006.24.2024) II sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-05-20 16:28:08 Uchwała w sprawie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ( 0006.25.2024) II sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-05-20 16:32:13 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych ( 0006.26.2024) II sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-06-03 15:11:09 Przyjęcie protokołu z obrad II sesji. III sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-06-03 15:13:02 Uchwała w sprawie ustalenia w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 232013 G ( 0006.21.2024) III sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-06-03 15:19:03 Uchwała w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubach „Senior+” działających w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem (0006.27.2024) III sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-06-03 15:55:32 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok (0006.28.2024) III sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-06-03 15:58:37 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2024-2035 (0006.29.2024) III sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-06-03 16:24:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.23.2024 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 maja 2024r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem (0006.30.2024) III sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-06-03 15:50:12 Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego Komisji Budżetu, Planowania I Spraw Socjalnych w sprawie zmiany do przedłożonego projektu nr 0006.28.2024? III sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-06-03 16:27:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych ( 0006.31.2024). III sesja Rady Miejskiej w Czarnem za