Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta i Gminy Czarne

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr 0007.652018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. wydawanie opinii w sprawie wykonania budżetu, występowanie z wnioskiem o udzielenie albo nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi,

2. kontrola działalności Burmistrza,

3. kontrola gminnych jednostek organizacyjnych

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Kryger członek
Zdzisław Orzłowski 0przewodniczący
Rafał Wojciech Piekuś członek
Krzysztof Rohde 1 wiceprzewodniczący
Tomasz Daniel Satyła członek