Przejdź do treści

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Czarnem

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 20-05-2024
  • Uchwała powołująca: 0007.25.2024
  • Zakres działania:

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Stanisław Popowniak przewodniczący KWW GMINA CZARNE NASZ WSPÓLNY DOM
2 Adam Chmielewski zastępca przewodniczącego KWW GMINA CZARNE NASZ WSPÓLNY DOM
3 Janusz Stanik członek KWW STABILIZACJA KONTYNUACJA ROZWÓJ
4 Dorota/Maria Gawrońska członek KWW STABILIZACJA KONTYNUACJA ROZWÓJ