Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta i Gminy Czarne

Komisja Skarg Petycji i Wniosków

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg Petycji i Wniosków

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-28 uchwałą nr 0007.83.2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych,

2. rozpatrywanie wniosków , których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności,

3. rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady Miejskiej.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz 0przewodniczący
Bogusław Lonczak członek
Ireneusz Raplis członek
Krzysztof Rohde członek
Janusz Stanik 1 wiceprzewodniczący