Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Kultury Fizycznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Kultury Fizycznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr 0007.66.2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Maria Gawrońska 1 wiceprzewodniczący
Rafał Wojciech Piekuś 0przewodniczący
Krzysztof Popowniak członek
Janusz Stanik członek