Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta i Gminy Czarne

Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Kultury Fizycznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Kultury Fizycznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr 0007.66.2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1.opiniuje i wnioskuje w sprawach dotyczących ochrony zdrowia, funkcjonowania

szkół podstawowych , klas zerowych, przedszkola oraz dowozu dzieci

do szkół,

2. opiniuje harmonogramy prac remontowych w placówkach oświatowych podległych

Gminie,

3.ocenia, opiniuje i wnioskuje działania dotyczące bibliotek oraz w sprawach z

zakresu oświaty zdrowotnej w szkołach i przedszkolach,

4.opiniuje sprawy funkcjonowania placówek upowszechniania kultury , utrzymania

obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych i urządzeń , a także imprez

kulturalnych i sportowych,

5.współdziała w zwalczaniu zjawisk patologii społecznej,

6. opiniuje wydatki budżetowe i dochody w działach związanych z jej działalnością.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Maria Gawrońska 1 wiceprzewodniczący
Rafał Wojciech Piekuś 0przewodniczący
Krzysztof Popowniak członek
Janusz Stanik członek