Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

bieżące remonty dróg gminnych nieutwardzonych(drogi polne) kruszywem budowlanych w sołectwie Nadziejewo

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2018-12-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Orzłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-18