Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czarnem

Data posiedzenia
17-06-2024, godz. 16:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miasta i Gminy Czarne ; ul. Moniuszki 12 ; 77-330 Czarne

Porządek obrad

  • 1. Kontrola wykonania budżetu Gminy Czarne za 2023 r.
  • 2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Gminy Czarne za 2023r.
  • 3. Przyjęcie propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024r.