Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Budżetu, Planowania i Spraw Socjalnych

Data posiedzenia
28-05-2024, godz. 14:35
Miejsce posiedzenia
Urząd Miasta i Gminy Czarne ; ul. Moniuszki 12 ; 77-330 Czarne

Porządek obrad