Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

regulacje prawne dotyczące zasad przejmowania dróg wewnętrznych

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2018-11-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-14