Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Siłownia plenerowa na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza/Ciasna

Numer: 69, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2019-09-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Daniel Satyła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Piotr Zabrocki

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Przestrzeni i Ochroony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-10-01