Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa systemu grzewczego szatnia sportowej w Wyczechach

Numer: 61, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
data wpływu: 2019-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ireneusz Raplis radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Piotr Zabrocki

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-05