Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Fotowoltanika , czy list intencyjny ma aceptację wstępną w samorządzie, jakie tereny moglibyśmy wskazać dla klastrów energetycznych

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
data wpływu: 2019-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Piotr Zabrocki

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-10