Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy zaktualizowano inwentaryzację gminnego azbestu, czy mieszkańcy mogą liczyć na gwarantowane jego dofinansowanie

Numer: 56, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
data wpływu: 2019-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-05