Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zamontowanie lustro drogowego w miejscowośi Łoża przy skrzyżowaniu drgi gminnej z drogą powiatową przy posesji Nr 4.

Numer: 55, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
data wpływu: 2019-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ireneusz Raplis radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-05