Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy nie powinniśmy wykorzystać terenu niezagospodarowanego między pocztą i UMiG na dalsze miejsca parkingowe? Jeżeli tak - czy byłaby szansa na tegoroczne wykonanie dokumentacji technicznej?

Numer: 53, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
data wpływu: 2019-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Marek Szoska

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-22