Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dostosowanie punktów zbierania odpadów na wspólnotach mieszkaniowech

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
data wpływu: 2019-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Kryger radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Agata Kubik

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-05