Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Jakie podjęto działania decyzje dla podstawy egzekwowania porządku publicznego przez policję przy wiatach kajakarzy i sołeckich oraz dla zabezpieczenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Szkolnej?

Numer: 47, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaranem
data wpływu: 2019-05-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Ewa Matraszek

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-27