Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

przecięcie dereni w m Wyczechy przy drodze 201 oraz nawożenie

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ireneusz Raplis radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes PGM sp. zo o w Czarnem

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-13