Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wystosowanie pisma do WFOŚ w Gdańsku w sparwie progamu'Czyste powietrze

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2019-02-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Adam Żyła przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-12