Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dostosowanie punktów zbierania odpadów na wspólnotach mieszkaniowych

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Kryger radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes PGM sp. zo o w Czarnem

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-13