Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

pilny przegląd stanu technicznego budynku mieszkalnego na ul. Kościelnej 19 oraz wykonanie niezbędnych robot budowlanych zabepieczajacych budynek przed degradacją techniczną

Numer: 35, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Kryger radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes PGM sp. zo o w Czarnem

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-13