Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy UMiG może/chciałby ponowić działania na rzecz opracowania flagi naszego miasta

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-12