Przejdź do treści

Uruchomienie wejścia do Przedszkola Gminnego w Czarnem od ulicy Złotej.

  • Rodzaj: Interpelacja
  • Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejkiej w Czarnem
  • Interpelujący: Tomasz/Daniel Satyła
  • Data wpływu: 29-05-2024
  • Data przekazania: 03-06-2024
  • Załączniki do pobrania:

Odpowiedź