Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

spalanie w piecach plastików i innych chemicznych wytworów

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2019-01-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-22