Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 202 na ulicy Szzosowej w Czarnem

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2019-01-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Daniel Satyła radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-22