Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

remont chodnika oraz uprzątnięcie brzegu rzeki Czernica w ciągu czarneńskiej promenady

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2019-01-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Daniel Satyła radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-22