Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

podjęcie działan w sprawie naprawy lub remontu ogrzewania w remizie OSP Bińcze

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2019-01-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartosz Ryszard Badziński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-22