Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

doświetlenie przejść dla pieszych w mieście

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2018-12-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kopczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-18