Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

usunięcie usterek-uszkodzeń powstałych w wyniku termomodernizacji świetlicy w Nadziejewie

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2018-12-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Orzłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego Piotr Zabrocki

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-28