Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wizualizacja inwestycji Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nadziejewie

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2018-12-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-27