Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

ekwiwalent za niewykorzystywane urlopy

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2018-11-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-14