Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Plac Wolności - dlaczego projekt musiał zostać zmieniony

Numer: 88, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2020-02-21, data przekazania: 2020-02-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Daniel Satyła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Przestrzeni i Ochroony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-02-28