Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Przemysłowej

Numer: 85, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2019-12-18, data przekazania: 2019-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Stanik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Przestrzeni i Ochroony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-12-30