Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zaproszenie

Numer: 83, rodzaj: wniosek

Skierowane do:
data wpływu: 2019-10-30, data przekazania: 2019-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Rohde radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Ewa Matraszek

Wydział merytoryczny: Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-10-31