Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Jak daleko mają sie sprawy dotyczące Pana Szubarczyka

Numer: 81, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-10-30, data przekazania: 2019-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Adam Żyła przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: Burmistrz Czarnego, data odpowiedzi: 2019-11-27