Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie oświetlenia za blokiem przy ul.Plac Wolności 1

Numer: 71, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2019-09-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Daniel Satyła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Piotr Zabrocki

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Przestrzeni i Ochroony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-10-01