Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nadziejewie po poprzednim placu zabaw.

Numer: 164, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-10-12, data przekazania: 2021-10-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Wojciech Piekuś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-10-15