Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie chodnika o dł. 8m od przystanku PKS do drogi głównej w m. Grabowiec

Numer: 163, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-09-28, data przekazania: 2021-09-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Orzłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-10-04