Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ponowienie wniosku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie działki na cele rekreacyjne

Numer: 161, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-09-28, data przekazania: 2021-09-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Orzłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: