Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Usunięcie usterek przez firmę wykonującą kapitalny remont kościoła w Nadziejewie, jets to ta sama firma która wykonywała PSZOK w Nadziejewie.

Numer: 160, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-08-10, data przekazania: 2021-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Orzłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Gminy Czarne

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-09-10