Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Termin usunięcia usterek na PSZOK w Nadziejewie , usterki występują od początku funkcjonowania

Numer: 159, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-08-10, data przekazania: 2021-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Orzłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Gminy Czarne

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-09-10