Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

podjęcia zdecydowanych i konkretnych działań mających na celu stworzenie godnych i bezpiecznych warunków dzieciom korzystającym z przystanku autobusowego w miejscowości Domisław (przystanek autobusowy przy sklepie).

Numer: 156, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-08-10, data przekazania: 2021-08-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Maria Gawrońska wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-08-19