Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przyznawanie i odbieranie Gminie pieniędzy za wycinkę drzew

Numer: 155, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnem
data wpływu: 2021-06-28, data przekazania: 2021-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-07-05