Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dlaczego opłaty za wodę mieszkańców Gminy istotnie przewyższają stawki innych samorządów powiatu

Numer: 154, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-05-21, data przekazania: 2021-05-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes PWK sp. z o o w Czarnem

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-06-09