Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zakup bramek (małych) na boisko sportowe w Nadziejewie

Numer: 153, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-05-26, data przekazania: 2021-05-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Orzłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-05-26