Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

opłata za wpłaty w banku za wodę i ścieki

Numer: 151, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-05-21, data przekazania: 2021-05-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Maria Gawrońska wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes PWK sp. z o o w Czarnem

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-06-09