Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

złożenie wniosku do Energa-Oświetlenie i Energa - Operator o udostępnienie słupów do montażu instalacji oświetleniowej przy DW 201 m. Raciniewo

Numer: 150, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-05-12, data przekazania: 2021-05-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartosz Ryszard Badziński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-05-13