Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Racjonalizacja wydatków budżetowych wobec istotnego deficytu / 1. Odpady 2.Oświata 3. Fundusz Sołecki /.

Numer: 148, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-04-07, data przekazania: 2021-04-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-04-09